פה לכל שאלה ובקשה

"טל"ח. כל המפות, ההדמיות והתמונות (לרבות אביזרים) הינן להמחשה והדמיה בלבד, וכפופים לשינויים (לרבות אדריכליים ו/או לפי דרישת רשויות) ולקבלת היתרים ואישורים לפי הדין. חוזה המכר, המפרט ותכנית המכר, כפי שייחתמו בין החברה לרוכש, והם בלבד, יחייבו את החברה"

קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע"מ
​רחוב הרב ניסנבוים יצחק 37, בת ים
טל. 6222* או 03-622-2222
פקס. 03-6222220
Office@aharonigroup.com